Quickscan flora en fauna, wat is dat?

In het bijzonder wanneer je van plan bent om te gaan bouwen of verbouwen dien je rekening te houden met de impact van deze werkzaamheden op de omgeving. Dat geldt zeker voor onze natuur, maar ook voor de dieren die erin terug te vinden zijn. Verschillende wet- en regelgevingen dienen er dan ook voor te zorgen dat beiden kunnen worden beschermd. Wanneer ook jij van plan bent om een project te gaan realiseren in of nabij natuurgebied zal je tot de vaststelling komen dat je daarbij rekening zal moeten houden met het laten uitvoeren van een zogenaamde quickscan flora en fauna. Benieuwd om te ontdekken wat dit nu precies is en inhoudt? Dan is verder lezen de boodschap. 

Wat kan je verwachten van zo’n quickscan flora en fauna? 

Voor een quickscan flora en fauna geldt dat het een soort van ecologisch onderzoek is welke wordt uitgevoerd binnen een bepaalde omgeving. Het doel van een dergelijke scan is dan ook in de praktijk om niet alleen de natuur, maar ook de dieren die leven in het specifieke gebied in kaart te brengen. Dit gebeurt omwille van het feit dat er in het gebied in kwestie wellicht binnenkort een bepaald project zal worden uitgevoerd. Op deze manier kan er namelijk worden vastgesteld of het een vereiste is om een omgevingsvergunning aan te moeten vragen of niet. Dit is in de praktijk ontzettend belangrijk om te weten. Zoveel spreekt voor zich. 

De quickscan flora en fauna maakt het mogelijk om je een compleet overzicht te verstrekken van relevante wet- evenals regelgevingen voor wat onze natuur betreft. Bovendien wordt er door middel van een dergelijke scan natuurlijk ook zeer compleet ingegaan op de specifieke regelgeving die van toepassing is voor de locatie in kwestie. Voor een dergelijke scan geldt dat ze in het bijzonder wordt toegepast wanneer er een ruimtelijke ingreep is gewenst waarbij er sprake is van kwetsbare of beschermde dier- en plantensoorten in het gebied in kwestie.

Wat zijn de onderdelen waaruit zo’n quickscan bestaat?

Bovenstaande informatie zal je al in grote lijnen duidelijk hebben gemaakt waar je nu precies aan kan denken bij het laten uitvoeren van een quickscan flora en fauna. Dit gezegd hebbende is het ook van belang om te weten dat een dergelijke scan bestaat uit verschillende onderdelen. Het gaat hierbij in de praktijk dan meer bepaald om degene die je hieronder aantreft: 

  1. Is er sprake van de aanwezigheid van beschermde dieren en / of planten? 
  2. Zijn er resten of sporen aanwezig van beschermde dieren / of planten? 
  3. Over welk potentieel beschikt de omgeving op ecologisch gebied?

Om een antwoord te kunnen formuleren op de bovenstaande vragen zal je tot de vaststelling komen dat er bij het uitvoeren van een quickscan flora en fauna op verschillende manieren te werk wordt gegaan. In eerste instantie zal er altijd een zogenaamd veldonderzoek plaatsvinden. Dat is echter niet alles. Daarnaast gebeurt er immers ook altijd een zogenaamde literatuurstudie. Als laatste zal er nog een rapport worden opgemaakt waarin alle bevindingen worden opgenomen. Op deze manier kan er geen twijfel meer bestaan over de maatregelen die mogelijks ondernomen dienen te worden. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *