Hoe belangrijk is een opstalverzekering afsluiten?

Als je een woning hebt aangekocht spreekt het voor zich dat je daar met recht en rede trots op kan en mag zijn. Dit gezegd hebbende is het eveneens niet meer dan logisch dat je deze toch vrij stevige investering ook naar best vermogen zal willen beschermen. Omwille van deze reden wordt het in de praktijk dan ook steevast aangeraden om ervoor te kiezen om bepaalde verzekeringen af te sluiten. Het gaat hierbij dan onder meer om de zogenaamde opstalverzekering. Zoals de naam al aangeeft geldt voor deze verzekering dat ze instaat voor het verzekeren van de opstal van je huis. Wat je hier nu precies allemaal over dient te weten laten we je graag hieronder ontdekken. 

Wat dekt een opstalverzekering precies in? 

Wat eigendommen betreft maken we een onderscheid tussen twee verschillende zaken. Het gaat hierbij in eerste instantie om de zogenaamde inboedel. Voor de inboedel geldt dat alle loszittende artikelen eronder vallen. Het gaat hierbij dan dus voor alle duidelijkheid om de zaken die je bij een eventuele verhuis mee zou kunnen nemen naar het volgende adres. Hiervoor kan een inboedelverzekering worden afgesloten. Nog belangrijker is echter de zogenaamde opstal. Het betreft hier de constructie van het pand waar je eigenaar van bent geworden. 

Voor de opstalverzekering geldt dat deze de opstal kan verzekeren. Het gaat hierbij in tegenstelling tot de inboedelverzekering om al datgene wat vast zit aan de constructie. Denk hierbij dus niet alleen aan de constructie van de woning op zich, maar ook aan bijvoorbeeld de infrastructuur van de badkamer evenals de keuken. Alles wat je bij een verhuis niet mee kan nemen naar het nieuwe adres valt dus onder de opstal. Dit is een bijzonder belangrijke verzekering. In principe wordt het dan ook aan elke eigenaar van een woning aangeraden om deze verzekering zeker af te sluiten. 

Welke dekkingen voorziet de opstalverzekering?

Van cruciaal belang om te weten is natuurlijk welke dekkingen er door een opstalverzekering aangeboden worden. Zoals eerder hierboven al aangehaald is het zo dat met deze verzekering schade aan de constructie van een pand kan worden gedekt. Dit is mogelijk bij verschillende schadegevallen. Het gaat hierbij in eerste instantie dan bijvoorbeeld om schade die wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld een brand of een ontploffing. Er zijn echter nog meer schadegevallen die ook worden gedekt. Het gaat hierbij dan concreet om degene die hieronder staan opgesomd:

  • Stormschade;
  • Waterschade;
  • Schade als gevolg van hak- en breekwerken; 
  • Schade veroorzaakt door hagel; 

Voor bovenstaande dekkingen geldt dat ze allemaal deel uitmaken van zowel de extra uitgebreide opstalverzekering als de zogenaamde allrisk. Voor deze laatste geldt dat ze echter nog een extra dekking voorziet. Het spreekt namelijk voor zich dat je als eigenaar van een woning ook per ongeluk zelf schade kan veroorzaken aan de opstal. In dat geval moet je deze schade zelf vergoeden wanneer je ervoor hebt gekozen om een extra uitgebreide verzekering af te sluiten. Wil je deze schade toch laten verzekeren? Dan is dat eveneens een mogelijkheid. Hiervoor zal je dan in de praktijk wel een andere verzekering moeten afsluiten. Het gaat hierbij om de allrisk opstalverzekering. 

Dekt de allrisk verzekering alle schade in aan je opstal?

Als je graag de opstal van je woning zo optimaal mogelijk wil verzekeren zal je ervoor willen kiezen om de zogenaamde all risk verzekering af te sluiten. Voor dit type van opstalverzekering geldt dat ze uiteraard in eerste instantie ook alle dekkingen bevat die deel uitmaken van de extra uitgebreide verzekering. Dit gezegd hebbende is het zo dat ze nog wordt aangevuld met eventuele schade die door jouzelf als eigenaar wordt aangericht aan de opstal. Of je dit al dan niet noodzakelijk vindt is uiteraard geheel aan jou zelf om te bepalen. Je moet er in ieder geval wel rekening mee te houden dat de premie die voor deze verzekering is verschuldigd een stukje hoger zal zijn gelegen in vergelijking met de standaard, extra uitgebreide opstalverzekering. 

Heb je behoefte aan extra verzekeringen of niet?

De opstalverzekering kan dus in de basis op twee verschillende manieren worden afgesloten. Het gaat hierbij dan om de extra uitgebreide verzekering evenals om de zogenaamde allrisk. Eventueel is het eveneens mogelijk om ervoor te kiezen om nog extra dekkingen af te sluiten. Eén van deze extra dekkingen is de zogenaamde glasverzekering. Veel mensen staan er standaard niet bij stil, maar glasschade aan de constructie van de woning is niet standaard gedekt in de opstalverzekering.

Gaat er dus met andere woorden in de praktijk bijvoorbeeld een bal door één van de ramen in je woning? Dan is de schade die hierdoor wordt veroorzaakt niet standaard gedekt. Het is wel mogelijk om hier een speciale glas verzekering voor af te sluiten. Uiteraard spreekt het voor zich dat je er wel rekening mee moet houden dat deze aanvullende verzekering een extra premie met zich meebrengt die moet worden betaald. Het is dan steevast een goed idee om voor jezelf in te schatten welke meerwaarde een dergelijke aanvullende verzekering voor jou kan hebben. 

Is de opstalverzekering bij wet verplicht af te sluiten?

Zoals wellicht wel bekend is zijn er in Nederland eigenlijk niet zoveel verzekeringen die je wettelijk verplicht moet afsluiten. Dit geldt wel voor de zorgverzekering evenals voor de zogenaamde WA-verzekering bij het in het verkeer brengen van gemotoriseerde voertuigen. Niet zelden is het zo dat veel mensen het vermoeden hebben dat ook de opstalverzekering verplicht af te sluiten is. In de praktijk blijkt echter al snel dat dit helemaal niet het geval is. Althans willen we hiermee zeggen dat er geen sprake is van een wettelijke verplichting. Een andere verplichting kan wel bestaan. 

Wanneer je een hypothecair krediet gaat afsluiten voor de aankoop van je nieuwe woning is het mogelijk dat de kredietverstrekker wel degelijk het afsluiten van een opstalverzekering vereist. Dit dan minstens voor de looptijd van het krediet. Weiger je in dat geval om een verzekering voor je opstal af te sluiten? Dan kan dat ervoor zorgen dat de hypothecaire lening zal worden geweigerd. Wat dit betreft is het dus zo dat je in de praktijk wel degelijk rekening zal moeten houden met het bestaan van een mogelijke verplichting, ondanks dat deze dus niet door de overheid is ingevoerd. Ga voor meer informatie over opstalverzekeringen naar de website van Alpina Online Verzekeringen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *